הסכם ממון בין בני זוג נשואים מאותו מין

לפני מספר ימים הוגשה לראשונה בבית המשפט לענייני משפחה בקשה לאישור הסכם ממון בין בני זוג נשואים מאותו מין.

לכאורה המדובר בבקשה שגרתית המוגשת לבית המשפט לענייני משפחה מיד יום, לאישור הסכם ממון בין בני זוג נשואים. חוק בית המשפט לענייני משפחה הסמיך את בית המשפט לענייני משפחה לאשר הסכם מסוג זה. אולם, זו הפעם הראשונה שהמדובר בבני זוג נשואים מאותו מין.

לפני כעשור נזקק בית המשפט לענייני משפחה לשאלת אישור הסכם ממון בין בני זוג מאותו מין, אלא שאז דובר על ידועים בציבור. באותו מקרה, בחן בית המשפט את זהות המבקשים אשר הגדירו עצמם כ"שני גברים בוגרים החיים יחד תחת קורת גג אחת ומנהלים משק בית משותף מאז שנת 1996" ובחן האם אישור הסכם שכזה נמצא בסמכותו לפי החוק.

חוק בית המשפט לענייני משפחה קובע את סמכותו של בית המשפט לאשר הסכם ממון בהתקיים שני תנאים: הראשון – זהות הצדדים, והשני – זהות העניין. בענייננו רלבנטי הקריטריון הראשון – זהות הצדדים, זאת מכיוון שהחוק קובע, "בן זוגו, לרבות הידועה בציבור כאישתו, בן זוגו לשעבר…".

באותו מקרה, החליט בית המשפט לפרש את הוראות החוק, כך שיכללו אף בן זוג מאותו מין, תוך נימוק שההכרה בבני זוג, גבר ואישה, ידועים בציבור – מקורה בפסיקת בתי המשפט, שהכירו במעמדם של בני זוג אשר נבצר מהם להינשא זה לזו על פי הדין, ובהמשך הורחבה ההכרה עד שהיום היא משתרעת על כל בני זוג החיים יחדיו תחת קורת גג אחת והמנהלים משק בית משותף, גם אם היעדר קשר הנישואין ביניהם הינו מבחירה ולא מכורח.

במהלך השנים התא המשפחתי עבר שינויים רבים וזאת בשל השינוי החברתי, כך שהמסגרת המקובלת של משפחה הכוללת גבר ואישה אינה מתקיימת בצורת ברירת מחדל, ואנו ערים למסגרות משפחתיות חדשות הכוללות ידועים בציבור בדמות גבר ואישה ואף בדמות זוגות מאותו מין, ובתי המשפט נדרשו להכיר במציאות החדשה ולספק לה פתרונות, מבלי למוטט את מושג המשפחה.

משכך, כבר לפני כעשור אישר בית המשפט לענייני משפחה הסכם ממון בין בני זוג, תוך קביעה, שבן זוג הוא אחד מצמד ולכן יכול להיות אף מאותו מין.

לכך נוסיף, שכבר לפני שש שנים קיבל בית המשפט העליון עתירתם של בני זוג מאותו מין להירשם במשרד הפנים כנשואים, לאחר שביצעו טקס נישואים אזרחי בחו"ל.

מיום שניתן לרשום בני זוג מאותו מין כנשואים, ומיום שאושר הסכם ממון בין בני זוג מאותו מין, דומה כי אין כל מניעה לקבל את הבקשה שהוגשה לבית המשפט לאשר הסכם ממון בין בני זוג נשואים מאותו מין.

 

השארת תגובה