הסכם ממון מהו?

סעיף 1 לחוק יחסי ממון מגדיר הסכם ממון כ"הסכם בין בני זוג המסדיר יחסי ממון שביניהם"; הפסיקה פירשה הגדרה כוללנית זו בצמצום, וקבעה כי על הסכם ממון להסדיר את יחסיהם הממוניים של בני הזוג למקרה של פקיעת הנישואין עקב גירושין או פטירת מי מהם. (ראה ע"א 169/83 שרעבי נ' שערבי פד"י לט (4) 774).

הסכם ממון הינו חוזה משפטי ייחודי המסדיר נושאים שונים, בין היתר, זכויות וחובות של הצדדים במידה ונפרדות דרכם של הצדדים. על הצד המפר, לקחת בחשבון כי הוא עלול להיחשף לתביעה אשר בעטיה יצטרך לשלם פיצויים בגין הפרת ההסכם.  

אל לנו לשכוח כי מדובר ביחסים מיוחדים, יחסי קרבה, כאשר על כל אחד מבני הזוג מוטלת חובה לנהוג כלפי האחר בכבוד, בהגינות ובהתנהגות המאפשרת לבן הזוג ניהול של אורח חיים תקין וסביר.

מטרתו של הסכם ממון

מטרתו של הסכם הממון נועדה להסדיר מחלוקות בענייני רכוש לרבות מניעת סחטנות כלכלית ע"י מי מהצדדים, וכן הימנעות מהידיינויות משפטיות ארוכות ויקרות.

מתי מומלץ לחתום על הסכם ממון?

הסכם ממון טרם נישואין

במרוצת השנים גדלה התופעה של זוגות אשר חותמים על הסכם ממון טרם הנישואין. בד"כ צד שבא עם רכוש לפני החתונה מעוניין להגן על עצמו ולשמור על רכושו פן חלילה הצדדים ייפרדו בעתיד. חוק יחסי ממון קובע כי רכוש שיש למי מהצדדים מלפני הנישואין יישאר שלו. כמו כן ירושות ומתנות שמתקבלות לפני או בזמן הנישואים שייכות לצד שקיבל.

הסכם ממון לאחר הנישואין

ישנם זוגות אשר חותמים על הסכם ממון לאחר הנישואין ואף לאחר שנים ארוכות ביחד ועל הסכם זה חל חוק יחסי ממון התשל"ג – 1973. במצב דברים זה, עלינו לזכור כי קיים קושי גדול יותר והמעורבות האישית גדולה יותר. הזוג שהתחתן כבר עבר כברת דרך כזו או אחרת ומטבע הדברים צבר זכויות ממוניות ורכוש ולכן מצב זה הינו רגיש ומורכב ויש למצוא את העמק השווה בין הצדדים.   

אישור הסכם ממון

כאשר הצדדים חתמו על הסכם ממון מומלץ לאשר את ההסכם בבית המשפט ו/או בית הדין על מנת לתת תוקף של פסק דין. אישור לא יינתן אלא לאחר שנוכח בית המשפט או בית הדין שבני הזוג עשו את הסכם בהסכמה חופשית, ובהבינם את משמעות ההסכם ותוצאותיו. על חשיבות אישורו של הסכם הממון בידי הערכאה השיפוטית עמד בית המשפט העליון (ראה לעניין זה: ע"א 4/80 פונק נ' פונק, פ"ד לו (3) 421 (1982)

ביטול הסכם ממון

לא פעם אנו נתקלים בסיטואציה בה הצדדים חתמו על הסכם ממון (בין אם לפני הנישואין ובין לאחר מכן) ו/או הסכם גירושין הכולל הסכמות בנוגע לחלוקת רכוש, וצד אחד התחרט. מה עושים במקרה שכזה?

ככלל, "חוזים יש לכבד" ברם, יתכנו מצבים בהם בית המשפט ישקול את ביטול ההסכם והכל לפי נסיבות המקרה. כך לדוגמא; בפסק דין תקדימי שניתן ביום 04.11.2013 ע"י סגנית נשיאת בית המשפט לענייני משפחה במחוז ת"א, טובה סיוון, ביטל סעיפים הנוגעים לחלוקת רכוש בהסכם גירושין, לאחר שהתברר לאישה בדיעבד כי בעלה ניהל במשך הנישואין חיים כפולים עם אישה אחרת ואף ילדה לו שלושה ילדים. בית המשפט הכריע בצעד חריג, כי הבעל הונה את אשתו במשך שנים (ואף במשך ניהול המו"מ להסכם הגירושין), וביטל את הסעיפים הרכושיים, ואף פסק לאישה פיצוי כספי.

**מומלץ, טרם עריכת הסכם ממון, להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום דיני המשפחה על מנת לבחון את האפשרויות והנסיבות של כל מקרה לגופו.

השארת תגובה